Domače novice

 

 

V torek, 6. septembra 2016, je potekala 73. seja Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije.

Uvodoma sta predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar in v. d. direktorja Marko Božiček poročala o poteku julijske skupščine AZS, ki je bila uspešna in sklepčna. Potrjeno je bilo poročilo o delovanju za 2015, plan za leto 2016, poročilo nadzornega odbora, osrednja točka pa je bila novela statuta.

V nadaljevanju so bili skladno z novo sprejetim statutom imenovani predsedniki novonastalih oziroma preimenovanih združenj oziroma organov AZS. Za predsednika Komisije za statut, akte AZS ter Mediacije in arbitraže je bil imenovan član UO g. dr. Boris Dular, za predsednika Združenja za rekreativne teke pa g. Gojko Zalokar.

V nadaljevanju so predsedniki organov in združenj AZS podali poročila o delovanju v preteklih osmih mesecih.

Predsednik strokovnega sveta Vladimir Kevo je poročal o letošnjih aktivnostih strokovnega sveta. Kevo je povedal, da je bilo v zadnjih dveh mesecih delovanje strokovnega sveta usmerjeno v realizacijo velikih tekmovanj. Na evropskem prvenstvu za mlajše mladince v Tbilisiju sta bili doseženi dve drugi mesti in 3 uvrstitve v finale, na tekmovanju pa je bilo 37 udeleženih slovenskih tekmovalcev, kar je velik uspeh. Na mladinskem SP v Bydgoszczu smo imeli 3 nastopajoče in 1 finale, na Olimpijskih igrah nas je zastopalo 10 atletov, vrhunec uspehov pa je bilo EP v Amsterdamu z bronom Roberta Rennerja in 5 finali. Pripravljen je tudi projekt za OFEM 2017, oblikujejo pa se tudi merila za naslednje 4-letno olimpijsko obdobje. V letošnji sezoni nas na državnem nivoju čaka še nastop pionirske reprezentance (Peteroboj) in EP v krosu. Pripravlja se strategija in predlog za rekonstrukcijo strokovnega sveta.

Poročilo o delovanju Tekmovalne komisije v zadnjih mesecih je podal njen predsednik Gabrijel Ambrožič. Koncentracija aktivnosti je bila na DP in ostalih domačih tekmovanjih, ki so bila lepo organizirana, nekatera so po organizaciji izstopala v pozitivnem smislu (npr. obe ekipni prvenstvi in DP v Celju). Ponovno se je ponekod pokazala težava, da je premalo osebja po službah na tekmovanjih. V sklepni fazi je tudi nov informacijski sistem. G. Ambrožič je podal še predlog, da bi bilo smiselno v jeseni bi bilo izvesti sestanek glede opreme na stadionih.

Predsednik Združenja atletskih trenerjev Andrej Jeriček je poročal o delovanju združenja in povabil prisotne na Kongres ZATS, ki bo 12.-13. novembra v okviru dni slovenske atletike. Podano je bilo pojasnilo, da je predlog lokacije, kjer bodo prireditve potekale, Radenci, ponovno pa se bodo odvile aktivnosti tudi za druge odbore.

Tomo Šarf je podal poročilo o delovanju Združenja za gorske teke. Poudaril je podporo AZS tekmovanjem na domači ravni ter na mednarodni ravni. Na domačem prizorišču je v okviru Pokala Slovenije v gorskih tekih do sedaj potekalo 8 tekmovanj, sledi pa še tekma 1. oktobra na Šmarni gori. Na mednarodnem nivoju sta potekali 2 večji tekmovanji. SP v gorskem maratonu v Podbrdo je bilo za Slovenijo eno bolj uspešnih tekmovanj doslej. V močni konkurenci sta bili doseženi dve 3. mesti, ekipno pa so bile ženske druge. Zaradi tega je 14 dni kasneje na EP nastopila oslabljena ekipa, kjer so naši nastopili v okviru zmožnosti.

Poročilo o delovanju atletskih sodnikov je podal predsednik Združenja atletskih sodnikov dr. Andrej Udovč. Pojasnil je, da trenutno delujejo v zmanjšanem številu, a v standardnem okviru. Izvedena so bila izobraževanja, analiza dela sodniških služb na tekmovanju, SO ASS je tudi letos s posameznimi sodniškimi zbori organiziral tečaje za kandidate za nove sodnike in za napredovanja. Tako je bilo letos organiziranih 8 seminarjev, ki se jih je udeležilo 140 udeležencev, pridobljenih pa je 80 novih sodnikov.

V nadaljevanju je bilo podano poročilo o delovanju Sveta za pripravo strategije AZS. V.d. direktorja Marko Božiček je poudaril, da je strategija potrebna kot eden krovnih dokumentov, ki jih potrebuje vsaka zveza. Dušan Prezelj je pojasnil, da je leta 2010 potekel 10-letni mandat nacionalnega programa za šport, v naslednjem ciklu pa so se na AZS odločili za svojo strategijo, prilagojeno novim programom. Leta 2011 je bila izdelana analiza in izhodišča, ki so bila sprejeta. Sprejet je bil dogovor, da se priprava nadaljuje, strategija pa se pripravi v dveh delih – analiza 10-letnega obdobja in vizija za naprej. Načrtovani rok za prvi del je bil lanski september, vse aktivnosti pa niso uspele,  pri anketi društvom, ki jo je izpolnilo 23 društev in klubov. Člani so se strinjali, da naj se zaključi prvi del priprave strategije in analize za nazaj. Operativno sestavo poročila bo prevzel g. Božiček Marko. Na eni od naslednjih sej pa se pripravijo izhodišča za nadaljevanje strategije za prihodnjo obdobje.

Predsednik Roman Dobnikar je v nadaljevanju podal poročilo o delovanju AZS v osemmesečnem obdobju. Pojasnil je, da je nastopil svoj mandat letos v februarju v zelo težkem obdobju, ko je zveza imela pred sabo veliko izzivov, z iskreno željo, da se stanje med klubi umiri in stabilizira. Komunikacija s terenom, obiski, večja angažiranost, timski pristop in nov pozitiven pogled na združevanju že daje zelo lepe prve rezultate. Večja angažiranost medijev, pozitiven duh in stabilizacija finančnega poslovanja je naloga, ki jo opravlja z veliko skrbnostjo, ter mnogo angažiranosti. Je pa finančna situacija na trgu zelo zahtevna, bilanca pa se vendarle izboljšuje. V nadaljevanju je poudaril, da vabi vse člane UO in zborov ter združenj k pridobivanju novih podpornikov Slovenske atletike.

Marko Božiček pa je nato predstavil delovanje pisarne po različnih področjih. Lea Medvešek je predstavila projekt Začni mlad, tekmuj pošteno, ki je usmerjen v promocijo otroške atletike in vključevanja najmlajših v zdravo ukvarjanje z atletiko. Projekt je podprl UNESCO, poteka pa v sodelovanju z OKS-ZŠZ in Zavoda za šport RS Planica. Marko Božiček je pojasnil še vzpostavitev novega informacijskega sistema AZS, ki ureja prijavo na tekmovanja, registracijo atletov in elektronsko bazo podatkov. Člani so nadalje imenovali novega člana v Komisijo za registracijo, in sicer Marka Božička. Zdravko Peternelj je v nadaljevanju pojasnil dopolnilo v kriterijih in pravilih za izbor atleta/atletinje leta, članska kategorija bo odslej namreč štela za absolutno pri imenovanju najboljših atletov. Ob koncu je bilo podano še poročilo o Tednu atletike, ki je združilo več prizorišč ter dogodkov za več atletskih generacij z vrhuncema na mednarodnih mitingih v Velenju in Novem mestu. Člani so se strinjali, da je bil teden atletike uspešen in dobro organiziran.

07/09/2016

Upravni odbor AZS se je sestal na 73. seji

    V torek, 6. septembra 2016, je potekala 73. seja Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. Uvodoma sta predsednik Atletske […]
05/09/2016

Številne aktivnosti projekta “Začni mlad, tekmuj pošteno”

Ljubljana, 5. september 2016 V preteklem tednu je zaživel projekt Atletske zveze Slovenije “Začni mlad, tekmuj pošteno”, ki ga je podprl […]
05/09/2016

Mihalinčeva je na Nizozemskem tekla s fanti

Amsterdam, 04. septembra (STA) – Maja Mihalinec (Velenje) je na atletskem mitingu v Hilversumu v bližini Amsterdama na Nizozemskem v […]
05/09/2016

Najboljši ekipi med mladinci in mladinkami AD MASS

  V soboto, 3. septembra 2016, je v izvedbi Atletskega društva Kladivar Celje potekalo Ekipno prvenstvo Slovenije za mladince in […]
X