Domače novice

 

Ljubljana, 6. 4. 2016

 

Člani upravnega odbora Atletske zveze Slovenije so se včeraj sestali na 56. seji.

Potrjen je bil vsebinski del poslovnega poročila za 2015,  medtem ko so finančni rezultat za 2015 ter vsebinski in finančni načrt dela zveze za 2016  člani UO potrdili že na prejšnji redni seji.

Poslovanje zveze je bilo tudi v letu 2015 pozitivno. Atletska zveza je v letu 2015 ustvarila za 2.271 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Predsednik AZS Roman Dobnikar je v uvodnem delu seje poročal o komercialnih aktivnostih AZS.

V nadaljevanju so predsedniki delovnih teles, združenj in organov AZS predstavili aktivnosti za leto 2016, ki so že bile izvedene, ter napovedali številne prihajajoče aktivnosti.

Predsednik strokovnega sveta Vladimir Kevo je člane seznanil z najpomembnejšimi ugotovitvami s srečanj z vodji posameznih atletskih disciplin in s skupnimi aktivnostmi zveze in OKS-ZŠZ glede pripravljalnega kampa pred poletnimi Olimpijskimi igrami. S pristojnim ministrstvom je bilo usklajeno tudi sofinanciranje plač strokovnim delavcem v programih nacionalnih panožnih športnih šol,program katerih se bo izvajal v osmih atletskih klubih (Mass, Kladivar Celje, Krka Novo mesto, Velenje, Triglav Kranj, Brežice, Koroški AK, Ptuj).

Stane Rozman, koordinator občasnega delovnega telesa za sodelovanje s članstvom AZS, je predstavil projekt sodelovanja s klubi, ki sta ga otvorili dve regionalni srečanji s klubi 14.  in 17. marca 2016. Gabrijel Ambrožič je poročal o dejavnostih Tekmovalne komisije, ki je letos že izdala Priročnik tekmovanj, januarja je bilo končano izobraževanje za nacionalne tehnične uradne osebe (NTO) po programu, za katerega je zveza pridobila certifikat IAAF, izdan pa je tudi prevod pravil IAAF za atletska tekmovanja.

Katja Krasko Štebljaj in direktor AZS sta poročala o sodelovanju Atletske zveze Slovenije s podjetjem ELES, ki bo letos še nadgrajeno s projektom “Integriteta v športu”.

Jan Žumer, predstavnik Sveta atletov Slovenije, ki je bila pred kratkim formirana v sestavi Matija Kranjc (predsednik), Jan Žumer, Sonja Roman in Žan Rudolf, je poročal, da je bil prvi obrok pogodbe z atleti že izplačan, atleti pa si želijo bolj dinamičnega koledarja tekmovanj in izvedbo tekmovanj na objektih, ki zagotavljajo dobre pogoje.

Aktivnosti na področju združenja atletskih sodnikov je predstavil tudi dr. Andrej Udovč, ki je pojasnil, da aktivnosti potekajo v sodelovanju s tekmovalno komisijo, dr. Boris Dular pa je poročal o stanju glede popravkov statuta AZS. Načrtovane aktivnosti je predstavil tudi predsednik disciplinske komisije Aljaž Požes, ki je pojasnil, da bo letos zaradi dvakrat povečanega zneska za delovanje komisije narejenih tudi več odvzemov vzorcev in novih aktivnosti komisije v sodelovanju s pisarno AZS, predsednik nadzornega odbora Gregor Istenič pa je predstavil dejavnosti Nadzornega odbora v letu 2016 in ter ugotovitve iz obsežne marčevske seje organa.

Tomo Šarf je predstavil aktivnosti Združenja za gorske teke. Sezona, ki je pred vrati, bo ponovno zelo pestra, v Sloveniji pa bosta potekali dve tekmi za svetovni pokal, vključno s finalom na Šmarni Gori ter SP v gorskem maratonu, potrjena pa je bila tudi organizacija Evropskega prvenstva v Kamniku za 2017.

07/04/2016

NA SEJI UPRAVNEGA ODBORA POTRJENO POROČILO ZA 2015

  Ljubljana, 6. 4. 2016   Člani upravnega odbora Atletske zveze Slovenije so se včeraj sestali na 56. seji. Potrjen […]
06/04/2016

ELES in AZS – od milijona do skupne zgodbe

  Ljubljana, 6. 4. Katja Krasko Štebljaj, vodja Službe za odnose z javnostmi in marketing v podjetju ELES, je na […]
04/04/2016

Posvet z glavnimi sodniki na AZS

Ljubljana, 2. april Danes je v prostorih Atletske zveze Slovenije potekal posvet z glavnimi sodniki, katerega se je udeležilo 36 […]
04/04/2016

Izobraževanja atletskih trenerjev v tujini

Objavljen je razpis za mednarodna izobraževanja za atletske trenerje. Več informacij, vključno z razpisno dokumentacijo in prijavnim obrazcem, najdete na […]