Komisija za nagrade in priznanja

člani:

Sovdat Matjaž predsednik
Murko Darjan član, namestnik predsednika
Horvat David član
Butul Mitja član
Golja Gregor član
X