Komisija za Statut in akte Atletske zveze Slovenije

dr. Dular Boris predsednik
Ambrožič Gabrijel član
mag. Feguš Primož član
Prezelj Dušan član
Šarf Tomo član
X