mag. Feguš Primož predsednik
Mesarič Ladislav član, namestnik predsednika
Muhič Niko član
Mustar Eva članica