Marketinško-poslovni svet Atletske zveze Slovenije

sestava:

 

Roman Dobnikar predsednik
mag. Primož Feguš operativni vodja
Nejc Jeraša član

Marketinško poslovni svet oblikuje tržne in marketinške programe in produkte s področja atletike, pridobiva sponzorje in donatorje ter jih povezuje z namenom doseganja dobrih medsebojnih učinkov.

V skladu s statutom AZS vodi Marketinško poslovni svet predsednik AZS, ostali člani pa so strokovnjaki z različnih področij in prispevajo svoje specifično znanje za dosego čim boljših uspehov na področju trženja in promocije slovenske atletike.

X