sestava:

 

Dobnikar Roman predsednik
mag. Feguš Primož član
Noner Anton član

Marketinško poslovni svet oblikuje tržne in marketinške programe in produkte s področja atletike, pridobiva sponzorje in donatorje ter jih povezuje z namenom doseganja dobrih medsebojnih učinkov.

V skladu s statutom AZS vodi Marketinško poslovni svet predsednik AZS, ostali člani pa so strokovnjaki z različnih področij in prispevajo svoje specifično znanje za dosego čim boljših uspehov na področju trženja in promocije slovenske atletike.