Marketinško-poslovni svet Atletske zveze Slovenije

sestava:

 

Roman Dobnikar predsednik
mag. Primož Feguš operativni vodja
Anton Noner član
mag. Gorazd Vertovšek član
Matic Užmah član
Ana Kričej članica
Nejc Jeraša član

Marketinško poslovni svet oblikuje tržne in marketinške programe in produkte s področja atletike, pridobiva sponzorje in donatorje ter jih povezuje z namenom doseganja dobrih medsebojnih učinkov.

V skladu s statutom AZS vodi Marketinško poslovni svet predsednik AZS, ostali člani pa so strokovnjaki z različnih področij in prispevajo svoje specifično znanje za dosego čim boljših uspehov na področju trženja in promocije slovenske atletike.

X