Občasna delovna telesa Atletske zveze Slovenije

Občasna delovna telesa Atletske zveze Slovenije so bila imenovana na 1. redni seji Upravnega odbora AZS dne 15.1.2021.

Svetovalno telo za pripravo strategije
Mojca Verhovnik – predsednica
Ladislav Mesarič
Anton Noner
Svetovalno telo za sodelovanje s članstvom
Roman Dobnikar – predsednik
Stane Rozman – namestnik predsednika
Rok Kocjančič
Gregor Golja
Stanko Renko
Svetovalno telo za strateško komuniciranje
Aleksandra Fortin – predsednica
Peter Kastelic
Svetovalno telo za investicije in infrastrukturne projekte
Andrej Jeriček – predsednik
Črtomir Špacapan
Srdjan Djordjević
Svetovalno telo za razvoj otroške in šolske atletike
Anton Noner – predsednik
Uroš Verhovnik – namestnik predsednika
Jure Rovan
Rok Kocjančič
Anica živko
Jolanda Čeplak
Svetovalno telo za razvoj modelov atletskih tekmovanj in regionalnih tekmovanj
Bojan Pogorevc
Svetovalno telo za sodelovanje z mednarodnimi institucijami
Janez Aljančič
Uredniški odbor za knjigo 100 let slovenske atletike
Stane Rozman – predsednik
Janez Aljančič
Martin Steiner
Jože Zidar
Tomaž Jarc
Franc Bohinc

 

X