Občasna delovna telesa Atletske zveze Slovenije so bila imenovana na 1. redni seji Upravnega odbora AZS dne 15.1.2021.

Svetovalno telo za pripravo strategije
Mojca Verhovnik – predsednica
Ladislav Mesarič
Anton Noner
Svetovalno telo za sodelovanje s članstvom
Stane Rozman – predsednik
Rok Kocjančič
Gregor Golja
Stanko Renko
Svetovalno telo za strateško komuniciranje
Aleksandra Fortin – predsednica
Peter Kastelic
Svetovalno telo za investicije in infrastrukturne projekte
Andrej Jeriček – predsednik
Črtomir Špacapan
Srdjan Djordjević
Svetovalno telo za razvoj otroške in šolske atletike
Anton Noner – predsednik
Uroš Verhovnik – namestnik predsednika
Jure Rovan
Rok Kocjančič
Anica živko
Jolanda Čeplak
Svetovalno telo za razvoj modelov atletskih tekmovanj in regionalnih tekmovanj
Bojan Pogorevc
Svetovalno telo za sodelovanje z mednarodnimi institucijami
Janez Aljančič