Projekt Začni mlad, tekmuj pošteno

Projekt “Začni mlad, tekmuj pošteno”/”Start young, compete clean”

Atletska zveza Slovenije (AZS) je v letu 2016 ob podpori UNESCO sklada za preprečevanje dopinga v športu, Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in Zavoda za šport RS Planica izvedla poseben projektu “Začni mlad, tekmuj pošteno/Start Young, Compete Clean”, ki je namenjen promociji teka, gibanja in zdravega udejstvovanja v športu za najmlajše. Tek namreč sodi med osnovne gibalne dejavnosti in je osnova za veliko večino vseh športnih aktivnosti. Z vzpodbujanjem aktivnega preživljanja prostega časa otrok smo si pobudniki projekta močno prizadevali, da bi se čim večje število prebivalstva redno ukvarjalo s športom in s tem skrbelo za zdrav življenjski slog.

V zadnjih dveh letih se je AZS kot partner aktivno vključila v letni UNESCO tek mladih, kjer so kot ambasadorji sodelovali tudi prepoznavni slovenski atleti, sodelujoči otroci pa so prejeli posebna priznanja za udeležbo na teku. Lanski projekt “Začni mlad, tekmuj pošteno” pa je nadgradnja dosedanjega sodelovanja z dodatnimi vsebinami.

Glavni cilj projekta je bil ozaveščanje o fair-playu in ohranjanju zdravja v športu, ki na preprost način spodbuja zdrav življenjski slog in izpostavlja pozitivne učinke atletike, kot so gibanje, zdrav način življenja, vztrajnost, trud, moč, zdrava tekmovalnost in krepitev telesne zmogljivosti. Projekt bo aktiven od avgusta do decembra 2016, vsekakor pa upamo na uspešno delovanje tudi v prihodnje.

Projekt je bil sestavljen iz več sklopov aktivnosti, ki spodbujajo izobraževalno komponento in množično udeležbo otrok:

A) Prikazi otroške atletike po Sloveniji

S projektom smo želeli več poudarka dati področju otroške atletike in omogočiti čim večjemu številu otrok, da se preizkusijo v osnovnih atletskih disciplinah. Namen dogodka je bil povezava več pojavnih oblik atletike, zato smo prikaze vključili tudi na primer v dva izmed največjih mitingov pri nas – miting Novo mesto in miting Velenje, potekajo pa še številne druge predstavitve – npr. na Olimpijskem festivalu za otroke v Ljubljani je atletski izziv – del poligona za otroško atletiko v dveh dneh opravilo več kot 1000 otrok, skupno pa več kot 10.000 malčkov.

 

 

 

 

 

 

 

 B) Izobraževalni seminar za mentorje Otroške atletike

Za uspešnost izvajanja Otroške atletike tudi po izteku projekta želimo izobraziti mentorje Otroške atletike, ki bodo usposobljeni in odgovorni za koordinacijo in realizacijo programa v regiji in matičnem klubu (vzpostavljanje stikov s klubi in šolami, organizacija prireditev Otroška atletika in nadzor aktivnosti).

Seminar je potekal 8. oktobra 2016 v Celju, v prostorih AD Kladivar. Celodnevnega usposabljanja se je udeležilo 9 kandidatov, ki so s tem pridobili licenco za delo na terenu z otroki v starosti 6-10 let.

celje-izobrazevanje

Usposabljanje, ki ga je vodil Boštjan Bradeško, je bilo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Novi mentorji so se v prvem delu udeležili predavanj o otroški atletiki. Navzoče je pozdravil tudi v. d. direktorja Marko Božiček. Predstavil je projekt “Začni mlad, tekmuj pošteno”, ki je doprinos AZS k promociji otroške atletike ter zdravega udejstvovanja v športu za najmlajše.

Del usposabljanja je bil namenjen tudi tematiki čistega športa, v katerem so sodelovali predstavniki Slovenske antidoping organizacije (SLOADO).

V praktičnem delu usposabljanja je sodelovalo 55 otrok. Tekmovanje za njih so pripravili novi mentorji, ki so po usposabljanju prejeli tudi certifikat AZS.

C) Najbolj množični tek za otroke

Najbolj odmeven del projekta je bil Množični tek za otroke – akcija, pri kateri je na pobudo AZS, 16. septembra 2016 v okviru Evropskega tedna športa po celotni Sloveniji teklo več kot 17.000 otrok, zastopali so več kot 100 prijavljenih osnovnih šol, šol s prilagojenim programom in atletskih klubov. Dogodek smo počastili na enem od prizorišč  teka –  na Osnovni šoli Koseze, kjer so se približno 300 otrokom pridružili organizatorji in podporniki projekta in vrhunski atleti.

Dogodek množičnega teka smo organizirali drugo leto zapovrstjo. Leta 2015 je v okviru volilnega Kongresa Evropske atletske zveze na isti dan potekal rekorden tek za otroke na pobudo AZS, v katerem je sodelovalo okrog 33.000 otrok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam sodelujočih pri množičnem teku za otroke

Galerija slik

D) Natečaj za logotip projekta

Ker si želimo, da bi se udeleženci in izvajalci programa “Začni mlad, tekmuj pošteno” identificirali in povezali z vrednotami, ki jih želimo poudariti smo v ta namen in za boljšo prepoznavnost projekta razpisali natečaj za logotip projekta. Logotip se bo uporabljal v tiskanih dokumentih in promocijskih gradivih projekta (brošure, letaki, plakati, diplome, spletna stran, družabna omrežja). Na natečaju so lahko sodelovali vsi otroci do 14. leta starosti. Rok za pošiljanje logotipa je bil 24. avgust, izbrana pa je bila idejna zasnova Teje Zarnik iz Komende, ki je bila nagrajena s praktično nagrado AZS in ji ob tem iskreno čestitamo.

 

X