Tehnično-tekmovalna komisija

sestava:

dr. Udovč Andrej predsednik
Ambrožič Gabrijel član
Bezjak Aleš član
Piškur Benjamin član
X