Upravni odbor Atletske zveze Slovenije

Sestava Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

Dobnikar Roman predsednik
dr. Hudej Marjan podpredsednik
Rozman Stane podpredsednik
dr. Dular Boris član
Feguš Primož član
Jeriček Andrej član, predstavnik trenerjev
Kevo Vladimir član, predsednik Strokovnega sveta
Noner Anton član
Prezelj Dušan član
Šarf Tomo član
Šoba Albert član
Špacapan Črtomir član
Štimec Marjan član
dr. Udovč Andrej član, predsednik Tehnično-tekmovalne komisije
Žumer Jan član, predstavnik atletov
Dušan Olaj član
Aleš Cantarutti član
Željko Puljić član
X