Upravni odbor Atletske zveze Slovenije

Dobnikar Roman predsednik
dr. Hudej Marjan podpredsednik
Rozman Stane podpredsednik
dr. Dular Boris član
Feguš Primož član
Verhovnik Uroš član, predstavnik trenerjev
Kevo Vladimir član, predsednik Strokovnega sveta
Noner Anton član
Prezelj Dušan član
Šarf Tomo član
Šoba Albert član
Špacapan Črtomir član
dr. Udovč Andrej član, predsednik Tehnično-tekmovalne komisije
Matija Kranjc član, predstavnik atletov
Olaj Dušan član
Cantarutti Aleš član
Papež Dušan član

Zapisniki rednih sej:

Zapisniki korespondenčnih sej:

X