Združenje atletskih sodnikov Slovenije

Strokovni odbor:

Andreja Jošt predsednica
Gabrijel Ambrožič član
mag. Igor Godec član
dr. Matej Huš član
Andrej Kotnik član
Silva Pintar članica
dr. Andrej Udovč član

Zapisniki sej Strokovnega odbora:

X