Združenje atletskih sodnikov Slovenije

Strokovni odbor:

dr. Andrej Udovč predsednik
Andrej Kotnik član
Andreja Jošt članica
Gabrijel Ambrožič član
mag. Igor Godec član
Silva Pintar članica

Zapisniki sej Strokovnega odbora: