Dandanes se nekateri otroci začenjajo ukvarjati z organizirano vadbo z začetkom osnovne šole. Nekateri celo prej. Atletska zveza Slovenije je, v skladu s svojo strateško usmeritvijo, začela v letu 2015 izvajati projekt Otroška atletika, z namenom, da otroci, ki se vključijo v atletiko, preživijo svoj prosti čas v zdravem in srečnem okolju, da pridobijo ljubezen do gibalnih aktivnosti, ki jih bodo z veseljem nadaljevali skozi celo življenjsko obdobje. Želimo, da bodo tu spoznali prijatelje, ki se jih bodo spominjali in bodo drug drugemu v pomoč.

Pri svojem delu upamo, da bo kdo med njimi dosegel, za nas, izjemne uspehe, katerih se bo veselil najprej in najbolj sam. Z njim bomo veselje delili vsi, ki smo pri teh dosežkih kakor koli povezani.


Promocijski video otroške atletike:


V projekt Otroška atletika je vključen program World Athletics Kids’ Athletics. Mednarodno združenje atletskih zvez (World Athletics) je leta 2005 ustvarila program Kids’ Athletics z namenom, da ponudi vadbo, ki je prilagojena otrokom. Je eden izmed največjih otroških športnih programov na svetu.

Redno obiskovanje atletske vadbe omogoča pristop dolgoročnega planiranja. Zato je zelo pomemben program navduševanja otrok za atletiko. Otroška atletika je projekt, s katerim ponujamo vadbo, ki je primerna otrokovim potrebam, njihovim razvojnim sposobnostim in njihovi motivaciji. Program je zasnovan tako, da otroci razvijajo gibalne spretnosti ter postopoma širijo in nadgrajujejo svoja gibalna znanja in sposobnosti. Ne proizvajamo vrhunskih športnikov. Gradimo upanje, da bo kdo med njimi.

Temelji programa:

1. Otroška atletika je igriva, dostopna, praktična, ekipni duh, kratka, odprta.
2. Primerna tudi šolam.
3. Program vadbe in/ali tekmovanja se lahko enostavno prilagodi danim pogojem.
Potrebujemo ravno varno površino.
4. Določene dve starostne skupine. Napredovanje v smislu težavnosti: 7-8 let in 9-10 let.
5. Zaradi preprečevanja zgodnje specializacije otrok, razlik v biološkem razvoju in razvojnih značilnosti otrok se
tekmuje in vadi v mešanih skupinah.
Biološki razvoj otrok ne poteka pri vseh enako hitro. Zaradi teh razlik v razvoju, ki so povsem normalne, nekateri prehitevajo druge. To se posledično kaže tudi pri absolutnih rezultatih v atletiki. To ponavadi psihološko negativno vpliva na ostale otroke (izguba motivacije). Ne potrebujemo direktnih medsebojnih srečanj med najboljšimi. Prepustimo domišljiji, kaj bi bilo, če bi in kaj bom naredil prihodnjič boljše.
6. Sodelujejo mešane ekipe. Število otrok v skupini je med 4 in 10. Število ekip ni omejeno. Odvisna je od množičnosti
v posameznem okolju.
7. Tekmovanje, ki je prilagojeno otrokom:
– nima absolutno merljivega in primerljivega značaja,
– ekipno tekmovanje (razdalje in časi individualnih poskusov se štejejo k skupini),
– časovna omejitev,
– neprekinjena aktivnost otrok,
– zelo osnovni postopki in pravila,
– »vzgojno« sojenje dosežkov,

kids-athletics

Poudarek je na razvoju gibalnih spretnosti in vsestranski telesni pripravi z zelo osnovnimi zahtevami atletskih disciplin v obliki igre in poskusov.

Usmerjanje k samo eni gibalni nalogi je specializacija, ki v tem starostnem obdobju ne zagotavlja harmoničnega, naravno danega telesnega razvoja. Specializacija je zahteva, da atlet trenira po specifičnih metodah. Prilagoditi se mora specifični fizični in psihični usmeritvi. Trening zahteva zdravje, resnost, začetno testiranje, spremljanje, določanje tekmovanj … celoten letni program. Običajno je najzgodnejše obdobje po koncu pubertete ob začetku odraslosti. Atleti lahko začnejo s specializacijo, če so zdravi, psihofizično dorasli, so v svoji disciplini umetniki, imajo motorične vsestranske sposobnosti (fizične in fiziološke), zahtevano stopnjo gibljivosti in veliko željo.

Pozitivne prve izkušnje potencialnih mladih športnikov zagotavljajo nadaljevanje atletske aktivnosti. Negativne jih odganjajo, ne samo iz atletike, lahko tudi iz športne aktivnosti.

Namen vadbe otroške atletike je pridobiti čim več osnovnih gibalnih spretnosti, ki jim bodo kasneje koristile za izbrano disciplino, ali pa za kakovostnejše življenje.