Razvoj otroka

Otrok ni majhen odrasel, temveč organizem s svojimi telesnimi in duševnimi zahtevami. Le kadar sta ta dejavnika v ravnovesju je mogoč normalen – zdrav razvoj otroka. Na to moramo biti posebej pozorni pri otroku, ki se aktivno udejstvuje na športnem področju.

V prvi vrsti mora biti vedno cilj zagotoviti pogoje za dokončen telesni in duševni razvoj, pri katerem ima telesna aktivnost pomembno vlogo. Prepogosto ambicije staršev in/ali trenerjev presežejo skrb za otrokov razvoj.

V našem zdravstvenem sistemu je dobro poskrbljeno za spremljanje otrokovega razvoja z rednimi, sistematskimi pregledi, pri katerih se išče bolezenska stanja in druga odstopanja od običajnih razvojnih krivulj. Pregledi niso namenjeni selekcioniranju otrok in mladostnikov v posamezne športne panoge in prav je, da tako tudi ostane.

Pri otrocih, ki se intenzivneje udejstvujejo na športnem področju je tako potreben posvet pri izbranem pediatru oziroma za to pristojnem specialistu medicine dela, prometa in športa. Prav bi bilo, da se tak pregled opravi že v samem začetku otrokove športne poti, da se izključi dejavnike, ki predstavljajo zdravstveno omejitev pri posamezni športni panogi in hkrati vzpostavi temelj za spremljanje mladega športnika na njegovi športni poti.

Specializacija v najzgodnejšem življenjskem obdobju ni smiselna, saj vpliva na normalen razvoj otroka. Pestrost telesnih aktivnosti in zmernost v intenzivnosti pomagata, da se mlad organizem razvije in pripravi za intenzivnejšo vadbo pozneje. Med najprimernejše oblike vadbe tako prištevamo tek, zlasti tek po neravnem terenu, in vadbo brez dodanih bremen.

Prehrana

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi prehrani, ki mora biti čim bolj pestra in razdeljena na več manjših obrokov. Intenzivna hujšanja ali pridobivanja mase niso primerna.

Pri hujšanju otroku, ki je telesno aktiven, pogosto, odvzamemo prepotrebna hranila in mikroelemente iz jedilnika, kar vodi v pogostejše poškodbe in obolevnost.

Pridobivanje mase, zlasti s povečevanjem deleža proteinov v prehrani pa močno vplivajo na presnovo in delovanje ledvic, kar ima lahko dolgotrajne posledice.

V osnovi naj velja, da je pestrost in zmernost osnovno vodilo telesne vadbe, ki naj bo otroku zabava.