ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

AKT 1: Statut Atletske zveze Slovenije

AKT 2: Poslovnik o delu Skupščine Atletske zveze Slovenije

AKT 3: Pravilnik o disciplinski odgovornosti

AKT 4: Poslovnik o delu Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije

AKT 5: Pravilnik o finančno materialnem poslovanju Atletske zveze Slovenije

AKT 6: Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

AKT 7: Pravilnik o mediaciji in arbitraži

AKT 8: Pravilnik o registraciji in prestopih atletov in atletinj

AKT 9: Pravilnik o izvajanju kontrole dopinga pri AZS

AKT 10: Pravilnik o zastopanju atletov

AKT 11: Pravilnik o priznanjih

AKT 12: Pravilnik o nagradah

AKT 13: Pravilnik o točkovanju uspešnosti atletskih društev in klubov

AKT 14: Pravilnik o nošenju opreme

AKT 15: Pravilnik o izvajanju uradnih meritev dolžin prog za cestne teke in tekmovalno hojo

AKT 16: Pravila koledarske borze

AKT 17: Kriteriji in pravila za izbor atleta/atletinje leta

AKT 18: Pravilnik o zagotavljanju varnosti AZS

 

SVET ATLETOV

AKT 1: Statut Sveta atletov Slovenije

 

ZDRUŽENJE ATLETSKIH TRENERJEV

AKT 1: Statut Združenja atletskih trenerjev Slovenije

AKT 2: Kodeks Združenja atletskih trenerjev Slovenije

AKT 3: Pravilnik o licencah atletskih trenerjev

AKT 4: Kriteriji za podelitev “trenerske značke”

 

ZDRUŽENJE ATLETSKIH SODNIKOV

AKT 1: Pravila o delu organov Združenja atletskih sodnikov Slovenije

AKT 2: Etični kodeks atletskih sodnikov Slovenije

AKT 3: Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih sodnikov Slovenije

 

ZDRUŽENJE ZA GORSKE TEKE

AKT 1: Pravilnik o delovanju Združenja za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije

 

ZDRUŽENJE ATLETSKIH VETERANOV

AKT 1: Statut Združenja atletskih veteranov Slovenije