sestava:

dr. Udovč Andrej predsednik
Bezjak Aleš član, namestnik predsednika
Muhič Niko član
Jeriček Andrej član
Cmok Luka član