Izvršni odbor:

Dušan Papež predsednik
Brane Čenčič podpredsednik
Jože Dakskobler član
Tomaž Jarc član
Bojan Kožuh član
Peter Lamovec član, predstavnik tekačev
Borut Malavašič član
Metod Močnik član
Zdenko Mraz član

Več na www.gorski-teki.si.