Strokovni odbor:

Andreja Jošt predsednica
Gabrijel Ambrožič član
mag. Igor Godec član
mag. Andrej Kotnik član
Klemen Matkovič član
Silva Pintar članica
dr. Andrej Udovč član