Strokovni odbor:

Klemen Matkovič predsednik
Gabrijel Ambrožič član
Luka Cmok član
mag. Igor Godec član
mag. Andrej Kotnik član
Igor Nikolić član
Damijan Selan član
Silva Pintar članica
dr. Andrej Udovč član