Sestava Izvršnega odbora Združenja atletskih trenerjev Slovenije

Uroš Verhovnik predsednik
Slavko Malnar tajnik
Lea Železnik članica
Majda Križe članica
Robi Kreft član

Obvestila in informacije

Razpis usposabljanja – 1. stopnja – SEPTEMBER 2023

Pogoji za pridobitev usposobljenosti za naziv strokovni delavec I in strokovni delavec II

Program – Strokovni delavec 1

Program – Strokovni delavec 2

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV USPOSOBLJENOSTI ZA NAZIV STROKOVNI DELAVEC I

Vloga za priznavanje obveznih vsebin – 1. stopnja

Vloga za priznavanje obveznih vsebin – 2. stopnja