Sestava Izvršnega odbora Združenja atletskih trenerjev Slovenije

Uroš Verhovnik predsednik
Slavko Malnar tajnik
Lea Železnik članica
Majda Križe članica
Robi Kreft član

Obvestila in informacije

Pogoji za pridobitev usposobljenosti za naziv strokovni delavec I in strokovni delavec II

Program – Strokovni delavec 1

Program – Strokovni delavec 2

KRITERIJI ZA PRIDOBITEV USPOSOBLJENOSTI ZA NAZIV STROKOVNI DELAVEC I

Vloga za priznavanje obveznih vsebin – 1. stopnja

Vloga za priznavanje obveznih vsebin – 2. stopnja