Prevedena so Tekmovalna in tehnična pravila Svetovne atletike (WA).

Zaradi kompleksnosti posameznih segmentov je najpomembnejša sprememba tokratne posodobitve razdelitev celotne vsebine pravil in predpisov, ki urejajo delovanje Svetovne atletike (WA), na več ločenih izdaj, ki so namenjena različnim segmentom atletike.

Kar smo poznali kot Pravila za atletska tekmovanja, sedaj vsebuje dva sklopa pravil in sicer Tekmovalna pravila in Tehnična pravila, torej področji, ki sta pomembni za izvedbo tekmovanj in delovanje uradnih oseb na tekmovanjih.

Glede na predhodne izdaje so sedaj izključeni segmenti statutarnih določil, določil pravice zastopanja posamezne članice, dopinga, zdravstvenih in medicinskih vprašanj, reklamiranja itd.

Pred vami je prevod Tekmovalnih in tehničnih pravil 2020, ki so bila sprejeta v zadnjih dveh letih. Pravila veljajo od 1. novembra 2019 oziroma 1. januarja 2020. Prevod je bil dopolnjen julija 2020.

Tekmovalna in tehnična pravila 2020

Na povezavi najdete angleško različico Competition Rules in Technical Rules 2020

Na povezavi najdete seznam športne obutve, ki jo je odobrila WA.

 

ARHIV PRETEKLIH RAZLIČIC

Pravila za atletska tekmovanja 2018 – 2019
Pravila za atletska tekmovanja 2016 – 2017
Pravila za atletska tekmovanja 2014 – 2015
Pravila za atletska tekmovanja 2012 – 2013
Pravila za atletska tekmovanja 2010 – 2011

vrhunski_dosezekRevija Vrhunski dosežek je najbogatejša zbirka znanja o športnem treniranju v Sloveniji. V reviji je bilo v 20 letih objavljenih več kot 2000 člankov najuglednejših trenerjev in športnih strokovnjakov z vsega sveta.

VRHUNSKI DOSEŽEK je slovenski športnostrokovni javnosti od junija 1996 do decembra 2016 posredoval novosti iz mednarodne prakse športnega treniranja. Kot pripomoček za uspešno treniranje se je uveljavil tako med vrhunskimi kot rekreativnimi športniki.

Zdaj je mogoče brezplačno prebirati celoten arhiv revije. Gradiva za revijo so bila izbrana tako, da bodo še dolgo uporabna. Vrhunske in rekreativne športnike, trenerje, učitelje, športne zdravnike in terapevte ter prehranske strokovnjake vabimo, da si z gradivi revije pomagajo na poti k odličnosti.

Arhiv revije najdete tukaj.