Člani:

Ladislav Mesarič predsednik
mag. Primož Feguš član, namestnik predsednika
Gregor Japelj član