Tina Šutej in trener Milan Kranjc prejela zasluženi nagradi s strani AZS

X