44. mednarodni miting v hitri hoji – “Intercity”

X