Atletska zveza Slovenije (AZS) je v letu 2016 ob podpori UNESCO sklada za preprečevanje dopinga v športu, Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) in Zavoda za šport RS Planica izvedla poseben projekt “Začni mlad, tekmuj pošteno/Start Young, Compete Clean”, ki je namenjen promociji teka, gibanja in zdravega udejstvovanja v športu za najmlajše. Tek namreč sodi med osnovne gibalne dejavnosti in je osnova za veliko večino vseh športnih aktivnosti. Z vzpodbujanjem aktivnega preživljanja prostega časa otrok smo si pobudniki projekta močno prizadevali, da bi se čim večje število prebivalstva redno ukvarjalo s športom in s tem skrbelo za zdrav življenjski slog.

Glavni cilj projekta je bil ozaveščanje o fair-playu in ohranjanju zdravja v športu, ki na preprost način spodbuja zdrav življenjski slog in izpostavlja pozitivne učinke atletike, kot so gibanje, zdrav način življenja, vztrajnost, trud, moč, zdrava tekmovalnost in krepitev telesne zmogljivosti.

Projekt je bil sestavljen iz več sklopov aktivnosti, ki spodbujajo izobraževalno komponento in množično udeležbo otrok:

A) Prikazi otroške atletike po Sloveniji

S projektom smo želeli več poudarka dati področju otroške atletike in omogočiti čim večjemu številu otrok, da se preizkusijo v osnovnih atletskih disciplinah. Namen dogodka je bil povezava več pojavnih oblik atletike, zato smo prikaze vključili tudi na primer v dva izmed največjih mitingov pri nas – miting Novo mesto in miting Velenje, potekajo pa še številne druge predstavitve – npr. na Olimpijskem festivalu za otroke v Ljubljani je atletski izziv – del poligona za otroško atletiko v dveh dneh opravilo več kot 1000 otrok, skupno pa več kot 10.000 malčkov.

 

 

 

 

 

 

B) Izobraževalni seminar za mentorje Otroške atletike

Za uspešnost izvajanja Otroške atletike smo izobrazili mentorje Otroške atletike, ki so usposobljeni in odgovorni za koordinacijo in realizacijo programa v regiji in matičnem klubu (vzpostavljanje stikov s klubi in šolami, organizacija prireditev Otroška atletika in nadzor aktivnosti).

C) Množični tek za otroke

Najbolj odmeven del projekta je Množični tek za otroke – akcija, pri kateri je na pobudo AZS v okviru Evropskega tedna športa po celotni Sloveniji vsako leto teče okrog 20.000 otrok iz več kot 100 prijavljenih osnovnih šol, šol s prilagojenim programom, vrtcev in atletskih klubov. Dogodek počastimo na enem od prizorišč  teka –  na Osnovni šoli Koseze, kjer se približno 300 otrokom pridružijo organizatorji in podporniki projekta in vrhunski atleti. Zaradi epidemije povezane s koronavirusom žal osrednjega dogodka v letih 2020 in 2021 nismo mogli izpeljati.

V zadnjih letih dogodek organiziramo v času evropskega tedna športa ali na dan slovenskega športa (23. september).

D) Natečaj za logotip projekta

Ker smo si želeli, da bi se udeleženci in izvajalci programa “Začni mlad, tekmuj pošteno” identificirali in povezali z vrednotami, ki jih želimo poudariti smo v ta namen in za boljšo prepoznavnost projekta razpisali natečaj za logotip projekta. Logotip se uporablja v tiskanih dokumentih in promocijskih gradivih projekta (brošure, letaki, plakati, diplome, spletna stran, družabna omrežja). Na natečaju so lahko sodelovali vsi otroci do 14. leta starosti,  izbrana pa je bila idejna zasnova Teje Zarnik iz Komende, ki je bila nagrajena s praktično nagrado AZS.