Aneja Simončič in Agata Zupin končali z nastopoma na mladinskem SP

X