Atletom in trenerjem izplačan drugi obrok zneskov s strani Atletske zveze Slovenije za leto 2016

X