AZS podpisala pogodbe z atleti, zneski so višji, cilji pa visoki

X