Berlin, Osaka in Sevilla mejniki slovenske atletike na SP

X