Bolt upravičil pričakovanja, Eatonu deseteroboj, presenečenje Kolakove

X