Čeh, Šutej in Mišmaš Zrimšek na finalu diamantne lige

X