Demšar le stotinko od rekorda, a s preveliko pomočjo vetra

X