Demšar sezono na prostem začel z zmago in odličnim časom

X