rojena: 26. marec 1966 v Celju
disciplina: maraton
klub: Atletsko društvo Slovenska Bistrica (leta 1991)
Atletsko društvo TAM, Maribor (od leta 1992 do leta 1996)
Atletsko društvo Štajerska, Maribor (od leta 1997 do oktobra
leta 1998)
Atletsko društvo Maribor 98, Maribor (od novembra leta 1998
do oktobra leta 1999)
Atletski klub Zreče (od novembra leta 1999 do februarja
leta 2008)
Atletski klub Betnava, Maribor (od marca leta 208 do julija
leta 2010)
Atletsko društvo Štajerska, Maribor (od avgusta leta 2010)
trener: Borut Podgornik
reprezentančni nastopi: 51x članice

Priznanja