IZJAVA O ZASEBNOSTI V ATLETSKI ZVEZI SLOVENIJE

 

Ta izjava o zasebnosti velja od 22. maja 2018.

Pri ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE upoštevamo pomen zaščite vaših osebnih podatkov in smo zavezani, da jih obdelujemo odgovorno in v skladu z veljavno zakonodajo za varstvo podatkov.

Ta izjava o zasebnosti opredeljuje načine zbiranja vaših osebnih podatkov, namene za katere jih zbiramo, varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo, osebe, s katerimi jih delimo ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

 

Zakaj in kako zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke kot posameznika lahko zbiramo za različne namene, na primer za naslednje:

 • Dostop do spletnih mest in uporaba spletnih mest ali drugih spletnih storitev
  Ko obiščete eno od naših spletnih mest ali uporabljate spletno storitev, zabeležimo podatke, ki so nujni, da vam omogočimo dostop, za upravljanje spletnega mesta in da lahko izpolnimo varnostne in pravne zahteve v zvezi z upravljanjem našega spletnega mesta, kot so gesla, naslov IP in nastavitve brskalnika. Prav tako zbiramo podatke o vaših dejavnostih med obiskom z namenom personalizacije vaše izkušnje spletnega mesta, kot so beleženje vaših preferenc in nastavitev ter zbiranje statistike, da lažje izboljšujemo in nadalje razvijamo naša spletna mesta, izdelke in storitve.
 • Odziv na vaše zahteve po informacijah, na naročila ali zahteve za podporo
  Ko se obrnete na nas (s povezavo ali brez povezave) v zvezi z zahtevami po informacijah, naročilom izdelka ali storitve, zagotavljanjem podpore, zbiramo podatke, ki so nujni za izpolnitev vaše zahteve, za dodelitev dostopa do izdelka ali storitve, za zagotavljanje podpore in možnost stika z vami. Zbiramo na primer vaše ime in kontaktne informacije, podrobnosti o vaši zahtevi in vašem strinjanju z našimi pogoji ter podatke o izpolnitvi in zaračunavanju vašega naročila, vključimo pa lahko tudi informacije iz ankete o zadovoljstvu naročnika. Takšne informacije obdržimo za administrativne namene, za obrambo naših pravic in v zvezi z našim razmerjem z vami.
 • Vzpostavljanje stika z našimi naročniki, potencialnimi naročniki, partnerji in dobavitelji
  V naših razmerjih z naročniki ali potencialnimi naročniki, partnerji in dobavitelji nam ti zagotavljajo tudi poslovne kontaktne informacije (kot so ime, podrobnosti o poslovnem kontaktu, položaju ali nazivu njihovih zaposlenih, pogodbenikov, svetovalcev in pooblaščenih uporabnikov) za namene, kot so upravljanje pogodb, izpolnjevanje naročil, nudenje podpore, zaračunavanje in upravljanje storitev ali razmerja.
 • Podatki o obiskovalcih

Posameznike, ki obiskujejo naše poslovne prostore, registriramo (ime, identifikacija in poslovne kontaktne informacije) zaradi varnosti in zaščite oseb in osebne lastnine.

 • Trženje
  Večina podatkov, ki jih zbiramo o vas, izhaja iz naših neposrednih interakcij z vami. Kjer navajamo, da uporabljamo vaše osebne podatke v zvezi z zahtevo, naročilom, transakcijo ali pogodbo (ali za njihovo pripravo) ali da vam zagotovimo zahtevane storitve (na primer spletno mesto), to počnemo, ker je to nujno za izpolnjevanje pogodbe z vami.

Kjer navajamo, da uporabljamo vaše osebne podatke v zvezi s trženjem, izboljševanjem ali razvojem naših izdelkov in storitev, zaradi varnosti in zaščite ali zakonskih zahtev, ki niso v zvezi z vašo pogodbo ali zahtevo, to počnemo na podlagi svojih legitimnih interesov ali z vašim soglasjem.

 

Skupna raba osebnih podatkov

Kjer je to primerno, lahko ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE tudi deli vaše osebne podatke z izbranimi partnerji, da vam ali podjetju, za katero delate, lažje zagotovi storitve ali da izpolni vaše zahteve ali jih deli z vašim soglasjem. Ko izbiramo svoje dobavitelje in partnerje, upoštevamo njihove postopke ravnanja s podatki.

Prosimo, upoštevajte, da so v določenih okoliščinah osebni podatki lahko predmet razkritja državnim organom na podlagi sodnega postopka, sodnega naloga ali drugega pravnega postopka. Vaše osebne podatke lahko zaradi zaščite pravic ali premoženja ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE tudi delimo s svojimi poslovnimi partnerji, dobavitelji ali naročniki in drugimi, kadar utemeljeno verjamemo, da so bile takšne pravice ali premoženje prizadete ali da bi lahko bile.

 

Varnost in točnost podatkov

Naš namen je zaščititi vaše osebne podatke in vzdrževati njihovo točnost. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE izvaja primerne fizične, administrativne in tehnične varovalne ukrepe, ki pomagajo zaščititi vaše osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo in razkritjem z naslednjimi ukrepi:

 • redno in učinkovito posodabljanje programske in računalniške opreme, kjer shranjujemo vaše osebne podatke,
 • varovanje dostopov do osebnih podatkov,
 • izdelave varnostnih kopij,
 • izobraženost zaposlenih, ki pri delu obdelujejo osebne podatke,
 • informirano in skrbno delovanje pri izbiri obdelovalcev vaših osebnih podatkov,
 • vršenje nadzora nad zaposlenimi in drugimi obdelovalci vaših osebnih podatkov, vključno z izvedbo revizij,
 • nadzor in ustrezno ukrepanje ob morebitnih varnostnih incidentih, s katerimi preprečujemo ali zamejimo nastanek škode za osebne podatke.

Prav tako zahtevamo, da naši dobavitelji zaščitijo take podatke pred nepooblaščenim dostopom, rabo in razkritjem.

 

Obdobje hrambe

Osebnih podatkov ne bomo hranili dlje, kot je to nujno za izpolnjevanje namenov njihove obdelave, vključno z varnostjo naše obdelave v skladu z zakonodajnimi obveznostmi (npr. roki hrambe v zvezi z revizijo, knjigovodstvom in zakonsko predpisanimi obveznostmi), ravnanjem v sporih ter za postavljanje, uveljavljanje ali obrambo pred pravnimi zahtevki.

 

Kako stopiti v stik z nami

Če imate vprašanja v zvezi s to izjavo o zasebnosti, se obrnite na nas preko elektronske pošte info@atletska-zveza.si

 

Vaše pravice

Zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo posodobitev ali popravek.

Morda imate tudi dodatne pravice v skladu z zakonodajo, ki velja za obdelavo. Če na primer obdelavo vaših osebnih podatkov ureja Splošna uredba o varstvu podatkov EU (“GDPR”) in se osebni podatki obdelujejo na podlagi legitimnih interesov, imate pravico ugovarjati obdelavi na podlagi svojega posebnega položaja. Na podlagi GDPR imate tudi pravico zahtevati brisanje svojih osebnih podatkov ali omejitev dostopa do njih ter zahtevati njihovo prenosljivost.

 

Pravica do vložitve pritožbe

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni skladna z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, lahko vložite pritožbo neposredno pri ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE preko elektronske pošte  info@atletska-zveza.si

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE bo v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov, o vsaki takšni kršitvi, brez odlašanja, obvestil pristojni nadzorni organ. Pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji predstavlja informacijski pooblaščenec.

 

Spremembe v naši izjavi o zasebnosti

Občasno lahko to izjavo o zasebnosti, kakor tudi vsako drugo posebno izjavo o zasebnosti, posodobimo. Ko v tej izjavi o zasebnosti izvedemo spremembe, dodamo na vrhu izjave nov datum.