Gumilarju memorialni tek, Demšar hiter, državni rekord Sadkove

X