Minister Han s predstavniki AZS in ostalih nacionalnih panožnih športnih zvez o vlaganjih v šport

X