Na skupščini izvoljeni člani in predsedniki organov AZS, Dobnikar ostaja predsednik

X