Na Skupščini OKS nagrajeni Marko Račič, Edvard Šega in Marjan Devetak

X