Odličen povratek Černjulove, Ratejeva v Velenju še ni našla občutkov

X