Odlična maratonska nastopa Kobeta in Krevsa v Sieni, Kršinarjeva odstopila

X