Predsednik AZS Primož Feguš je postal član vodstva balkanske atletike

X