Predsednik AZS se je za dobro delo zahvalil TD Bovec

X