Sara Sotosek
rojena: 31. marec 1998
disciplina: troskok
klub: Atletsko društvo Mass Ljubljana
trener: Albert Šoba