Slovenija osma, Černigoj in Perova do norm za EP U18

X