Tina Šutej ostaja pri cilju preskočiti letvico na petih metrih

X