Zala Istenič in Peter Gričar Vintar med zmagovalci razpisa Mladi upi 2020

X