Znana je štartna lista zgodovinskega državnega prvenstva

X